اتحادیه کشورهای اسلامی مشترک المصالح تشکیل می شودبه گزارش خبرنگار معارف ایرنا اولین اجلاس بین المللی هم اندیشی «نقش اتحادیه های جهانی تقریب نهاد نخبگان جهان اسلام در اجرای راهبرد دیپلماسی وحدت» عصر امروز (چهارشنبه) با قرائت مصوبات این اجلاس به کار خود پایان داد که بند یازدهم این مصوبه تاکید دارد: بر اساس رهنمودهای آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و تایید شرکت کنندگان مقرر گردید کمیته ویژه ای برای ایجاد اتحادیه کشورهای اسلامی مشترک المصالح در جهان اسلام تشکیل شود.
در این اجلاس یک روزه نقش اتحادیه های جهانی تقریب نهاد برای اجرای راهبرد دیپلماسی وحدت اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شرکت کنندگان از بیانات اندیشمندان و صاحبنظران داخلی و خارجی بهره مند شدند و در پایان مصوبات این اجلاس قرائت شد که متن مصوبات به شرح زیر است:
1- تشکیل اتحادیه های جهانی تقریب نهاد به عنوان شبکه ای از نخبگان جهان اسلام در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی درجهت همگرایی و انسجام ملل اسلامی ضروری است.
2- ماموریت تبدیل گفتمان وحدت اسلامی به رفتار اجتماعی در جهان اسلام و جامعه پذیری آن برعهده اتحادیه های جهانی خواهد بود.
3- اعضای دعوت شده این اجلاس برای تشکیل جمعیت های تقریب نهاد در کشورهای متبوع خود اعلام آمادگی نمودند.
4- چشم انداز تشکیل امت واحد اسلامی به عنوان یک پروژه آینده پژوهی توسط اتحادیه ها اجرا خواهد شد.
5- شناسایی نخبگان جهان اسلام در قالب اتحادیه ها و جمعیت های تقریب نهاد و تقویت آنان با رعایت ارزش های مشترک برای تحقق تمدن نوین اسلامی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
6- پیش نویس اساسنامه تنظیمی برای تاسیس اتحادیه های تقریب نهاد در سطح جهانی و همچنین جمعیت های تقریب نهاد در سطح ملی کشورها منطبق بر آئین نامه مصوب شورای عالی مورد اجماع نظر قرار گرفت.
7- شرکت کنندگان ساز و کارهای مناسب را درخصوص نحوه تشکیل جمعیت های تقریب نهاد در کشورهای مختلف جهان و کشور متبوع به دبیرخانه اجلاس پیشنهاد نمایند.
8- جمعیت های تقریبی و اتحادیه های جهانی تقریب نهاد که در گذشته در کشورهای مختلف جهان تشکیل شده اند از طریق نظام نامه تایید صلاحیت شناسایی شوند.
9- درمورد تکمیل اعضای هیئت موسس اتحادیه های در دست تاسیس در لایه های مختلف اجتماعی و تشکیل مجامع عمومی آنان تسریع به عمل آید.
10- برای اتحادیه هایی که اعضای هیئت موسس آنها تکمیل شده است برای اعضاء هیئت موسس هر اتحادیه احکام عضویت صادر شده و پروانه موافقت اصولی برای تاسیس اعطا گردد.
11- براساس رهنمودهای آیت الله اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و تایید شرکت کنندگان، مقرر گردید کمیته ویژه ای برای ایجاد اتحادیه کشورهای اسلامی مشترک المصالح در جهان اسلام تشکیل شود.
به گزارش ایرنا همزمان با سی امین سالگرد تاسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، اولین اجلاس بین المللی هم اندیشی اجرای دیپلماسی وحدت در جهان اسلام با محوریت اتحادیه های جهانی تقریب نهاد از صبح امروز آغاز شد و با صدور این بیانیه پایان یافت.
این اجلاس یک روزه با موضوع راهبرد وحدت و با محوریت دیپلماسی وحدت، امت واحد اسلامی، تمدن نوین اسلامی و سبک زندگی اسلامی، سرمایه اجتماعی جهان اسلام و مقاومت با حضور اندیشمندانی از کشورهای لبنان، عراق، پاکستان، مصر و اندونزی و برخی دیگر از کشورها برگزار می شود تا ضمن بررسی و تصویب اساسنامه 9 اتحادیه نسبت به تعیین رئیس، دبیر و اعضای ایرانی و خارجی هیات موسس این اتحادیه ها اقدام کنند.
این اتحادیه ها شامل اتحادیه های انساب نبوی، «نویسندگان، شعرا و هنرمندان»، حقوق دانان، اندیشمندان، فرزندان شاهد، ایثارگران، قهرمانان ورزشی، اقتصاددانان و فعالان سیاسی است.
فراهنگ**1003** 1823 خبرنگار: محمدرضا جعفرملک ** انتشار: طاهره نبی اللهیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید